22-09-2022

Jak spiąć samorządowy budżet 2023? Konferencja zorganizowana przez Wielkopolską Koalicję Samorządową Bezpartyjni i Niezależni oraz gminę Tarnowo Podgórne. 

developers

Włodarze wielkopolskich miast i gmin, skarbnicy oraz eksperci pochylili się nad wpływem sytuacji finansowej państwa na budżety samorządowe. Konferencja odbyła się 22 września w Tarnowie Podgórnym pt. :Jak spiąć samorządowy budżet 2023″, a jej organizatorami byli Wielkopolska Koalicja Samorządowa Bezpartyjni i Niezależni oraz gmina Tarnowo Podgórne. 

Wykład otwarcia wygłosił prof. dr hab. Łukasz Hardt, profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016–2022, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Warszawskim, wiceprezes zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, współzałożyciel Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii. Profesor przedstawiając aktualną sytuację finansową w ujęciu makroekonomicznym podkreślał, że finanse samorządowe są pochodną finansów państwa, zatem wielkość ewentualnego centralnego wsparcia dla samorządów powinna być uzależniona od kondycji budżetu państwa.

Przypomniał również, że jako członek Rady Polityki Pieniężnej już w styczniu 2019 roku złożył pierwszy wniosek o podwyżkę stopy procentowej: – Wniosek ten został odrzucony, a moim zdaniem już wtedy presja inflacyjna była bardzo wysoka. Uważam, że brak reakcji na skoki inflacji przełomu 2019 i 2020 był błędem. Tak czy inaczej, mielibyśmy wysoką inflację, ale być może ścieżka stóp procentowych byłaby nieco niższa – powiedział. – Problemem polskiej polityki pieniężnej ostatnich dwóch, trzech lat jest głównie komunikacja – dodał.

Na zakończenie tej części konferencji profesor odpowiadał na pytania, między innymi o dług publiczny i sposoby walki z inflacją, o konsekwencje transferów socjalnych, a także o korzyści i zagrożenia związane z ewentualnym wstąpieniem Polski do strefy euro.

W dyskusji panelowej udział wzięli: skarbnik miasta Szczecina Dorota Pudło-Żylińska, prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Stanisława Kańduła z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, dyrektor Biura Sektora Publicznego i Uczelni Wyższych, Santander Bank Polski Mariusz Chojnacki oraz eksperci z ProPOLIS Consulting. Rozmowę poprowadził dr hab. Mikołaj Tomaszyk. Uczestnicy debaty jednomyślnie stwierdzili, że samorządowcy stają teraz przed nie lada wyzwaniem – muszą spiąć budżety swoich miast i gmin w warunkach dużej niepewności ekonomicznej, spowodowanej inflacją, drożyzną i przerzucaniem przez obecnie rządzących kolejnych zadań na samorządy – bez zapewnienia ich wystarczającego finansowania. 

Zwracała na to uwagę m.in. skarbnik Szczecina: – Największymi wyzwaniami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego są: sztywny poziom dochodów, które nie rosną o wskaźniki inflacyjne, inflacyjny wzrost kosztów i brak narzędzia rekompensującego ten wzrost, ale także brak transparentności w rozdzielaniu rządowych środków dodatkowych. 

Paneliści przypominali, że dochody gminnych budżetów już zostały umniejszone poprzez wprowadzenie przez rząd zwolnień z podatku PIT (około 40% tego podatku trafia do gminy, w której mieszka podatnik). Dzisiaj samorządy intensywnie szukają oszczędności, by utrzymać infrastrukturę i gminne obiekty oraz kontynuować rozpoczęte inwestycje. Czas na to mają do 15 listopada – najpóźniej wtedy projekty uchwał budżetowych muszą zostać przedłożone radom miast i gmin.

Najnowsze wydarzenia w Twojej skrzynce

zarejestruj się i zapisz do newslettera

Każdego dnia dołączają do nasz kolejni czytelnicy zainteresowani efektywnym funkcjonowaniem państwa. Bądź wśród nich.

Zobacz też

Ustrój
/
Wywiad

Jak spiąć samorządowy budżet 2023? Konferencja zorganizowana przez Wielkopolską Koalicję Samorządową Bezpartyjni i Niezależni oraz gminę Tarnowo Podgórne.