Videocast

Videocast

21-09-2023

Co by było, gdyby w Polsce były JOW-y?

01-06-2023

Finansowanie partii politycznych w Polsce. Antoni Dudek, Artur Ławniczak

01-06-2023

Konferencja Ruchu JOW -Współpraca samorządów z władzami centralnymi w kontekście systemów wyborczych

01-06-2023

Referendum w Polsce. Wielki przywilej czy nic nieznaczący zapis w Konstytucji. Tomasz Kaźmierski, Krzysztof Izdebski

01-06-2023

System prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy. Zalety i wady. Antoni Dudek, Zdzisław Ilski, Artur Ławniczak

01-06-2023

Wady i zalety obecnej Konstytucji z 1997 r. – Zdzisław Ilski, Robert Gwiazdowski