Deglomeracja w analizach

Mateusz Ambrożek
Dodane 2 lata temu

 Deglomeracja jest niezwykle popularnym tematem rozważań, pod kątem zarówno debaty publicznej, jak i analiz naukowych lub raportów. Poświęcono jej dziesiątki omówień, z których cztery zasługują na szczególne wyróżnienie. W niniejszym tekście zostaną zaprezentowane pokrótce treści analiz poruszających, aczkolwiek często posługując się innym nazewnictwem, temat deglomeracji – raport przygotowany na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce, raport prof. Przemysława Śleszyńskiego Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce, raport dra Łukasza Zaborowskiego Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju średnich miast w Polsce (oba dla Klubu Jagiellońskiego) oraz analiza dra Rafała Trzeciakowskiego Deglomeracja – kosztowna redystrybucja prestiżu sporządzona dla Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Każde omówienie, choć dotyczy problemu wyrównania dysproporcji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, podchodzi do tego tematu z innej strony. Wskazują na to już same tytuły publikacji. Tym bardziej ciekawe mogą okazać się wnioski oraz rekomendacje formułowane przez autorów.

UWARUNKOWANIA DELOKALIZACJI CENTRALNYCH URZĘDÓW W POLSCE

Raport przygotowany dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się określonym wycinkiem procesu deglomeracji, który – zgodnie z publikowanym wcześniej tekstem o koncepcji deglomeracji sektorowej – nawiązywałby do deglomeracji administracyjnej. Autorzy raportu rozważają kwestie związane z lokalizacją instytucji, wychodząc od analizy dokumentów strategicznych, następnie przechodząc przez kwestie umiejscowienia urzędów, uwarunkowań delokalizacji instytucji, kryteriów wyboru delokalizowanych urzędów, aż po problem kryteriów wybor

Copy LinkLinkedInFacebook

Zarejestruj się i przeczytaj bezpłatne.

lub wykup dostęp do wszystkich
artykułów

już od 58 zł / miesiąc

Każdego tygodnia dołączają do nas nowi użytkownicy, bądź wśród nich!

Mateusz Ambrożek
Autor

Doktorant nauk politycznych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Konsultant i doradca strategiczny w Gerson Lehrman Group. Ekspert ds. polityk publicznych w Forum Prawo dla Rozwoju. Były doradca Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Rozwoju. Pracował także w Departamencie Analiz Gospodarczych MR oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Zobacz też

Ustrój

Wiemy już, kto zostanie posłem!